Pribor za vazdušne prekidače snage (ACB) Siemens

  • Active filters:
  • ×Pribor za vazdušne prekidače snage (ACB)
  • ×Siemens
MEHANIČKA BLOKADA ZA IZVLAČIVE PREKIDAČE 3WL, VELIČINA 3

MEHANIČKA BLOKADA ZA IZVLAČIVE PREKIDAČE 3WL, VELIČINA 3

Kataloški broj: 3WL9111-0BB30-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
4.914,00 RSD

MEHANIČKA BLOKADA ZA IZVLAČIVE PREKIDAČE 3WL

MEHANIČKA BLOKADA ZA IZVLAČIVE PREKIDAČE 3WL

Kataloški broj: 3WL9111-0BB23-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
7.093,00 RSD

MEHANIČKA BLOKADA ZA IZVLAČIVO POSTOLJE, ZA 3WL

MEHANIČKA BLOKADA ZA IZVLAČIVO POSTOLJE, ZA 3WL

Kataloški broj: 3WL9111-0BB22-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
46.575,00 RSD

MEHANIČKA BLOKADA ZA PREKIDAČE SA IZVLAČIVIM POSTOLJEM 3WL

MEHANIČKA BLOKADA ZA PREKIDAČE SA IZVLAČIVIM POSTOLJEM 3WL

Kataloški broj: 3WL9111-0BB24-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
52.557,00 RSD

MEHANIČKA BLOKADA ZA FIKSNE PREKIDAČE 3WL

MEHANIČKA BLOKADA ZA FIKSNE PREKIDAČE 3WL

Kataloški broj: 3WL9111-0BB21-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
52.557,00 RSD

MOTORNI POGON (M), 110-127VAC/110-125VDC, ZA 3WA/3WL

MOTORNI POGON (M), 110-127VAC/110-125VDC, ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AF05
0 komada u skladištu LogDesign
49.993,00 RSD

MOTORNI POGON (M), 48-60VDC, ZA 3WA/3WL

MOTORNI POGON (M), 48-60VDC, ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AF04
0 komada u skladištu LogDesign
49.993,00 RSD

MOTORNI POGON (M), 24-30VDC, ZA 3WA/3WL

MOTORNI POGON (M), 24-30VDC, ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AF02
0 komada u skladištu LogDesign
49.993,00 RSD

POMOĆNI KONTAKTI 1NO+1NC ZA 3WL

POMOĆNI KONTAKTI 1NO+1NC ZA 3WL

Kataloški broj: 3WL9111-0AG03-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
10.178,00 RSD

POMOĆNI KONTAKTI 2NO ZA 3WL

POMOĆNI KONTAKTI 2NO ZA 3WL

Kataloški broj: 3WL9111-0AG02-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
10.178,00 RSD

PODNAPONSKI OKIDAČ 380-415VAC, SA KAŠNJENJEM 0.2-3.2S, ZA 3WA/3WL

PODNAPONSKI OKIDAČ 380-415VAC, SA KAŠNJENJEM 0.2-3.2S, ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AE17
0 komada u skladištu LogDesign
31.310,00 RSD

PODNAPONSKI OKIDAČ 208-240VAC/220-250VDC, SA KAŠNJENJEM 0.2-3.2S, ZA 3WA/3WL

PODNAPONSKI OKIDAČ 208-240VAC/220-250VDC, SA KAŠNJENJEM 0.2-3.2S, ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AE16
0 komada u skladištu LogDesign
31.310,00 RSD

PODNAPONSKI OKIDAČ 110-127VAC/110-125VDC, SA KAŠNJENJEM 0.2-3.2S, ZA 3WA/3WL

PODNAPONSKI OKIDAČ 110-127VAC/110-125VDC, SA KAŠNJENJEM 0.2-3.2S, ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AE15
0 komada u skladištu LogDesign
31.310,00 RSD

PODNAPONSKI OKIDAČ 48VDC, SA KAŠNJENJEM 0.2-3.2S, ZA 3WA/3WL

PODNAPONSKI OKIDAČ 48VDC, SA KAŠNJENJEM 0.2-3.2S, ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AE13
0 komada u skladištu LogDesign
31.310,00 RSD

PODNAPONSKI OKIDAČ 380-415VAC, TRENUTNI (0.08S) I SA KRATKIM KAŠNJENJEM (0.2S), ZA 3WA/3WL

PODNAPONSKI OKIDAČ 380-415VAC, TRENUTNI (0.08S) I SA KRATKIM KAŠNJENJEM (0.2S), ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AE07
0 komada u skladištu LogDesign
12.883,00 RSD

PODNAPONSKI OKIDAČ 208-240VAC/220-250VDC, TRENUTNI (0.08S) I SA KRATKIM KAŠNJENJEM (0.2S), ZA 3WA/3WL

PODNAPONSKI OKIDAČ 208-240VAC/220-250VDC, TRENUTNI (0.08S) I SA KRATKIM KAŠNJENJEM (0.2S), ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AE06
0 komada u skladištu LogDesign
12.883,00 RSD

PODNAPONSKI OKIDAČ 110-127VAC/110-125VDC, TRENUTNI (0.08S) I SA KRATKIM KAŠNJENJEM (0.2S), ZA 3WA/3WL

PODNAPONSKI OKIDAČ 110-127VAC/110-125VDC, TRENUTNI (0.08S) I SA KRATKIM KAŠNJENJEM (0.2S), ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AE05
0 komada u skladištu LogDesign
12.883,00 RSD

PODNAPONSKI OKIDAČ 48-60VDC, TRENUTNI (0.08S) I SA KRATKIM KAŠNJENJEM (0.2S), ZA 3WA/3WL

PODNAPONSKI OKIDAČ 48-60VDC, TRENUTNI (0.08S) I SA KRATKIM KAŠNJENJEM (0.2S), ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AE04
0 komada u skladištu LogDesign
12.883,00 RSD

PODNAPONSKI OKIDAČ 24-30VDC, TRENUTNI (0.08S) I SA KRATKIM KAŠNJENJEM (0.2S), ZA 3WA/3WL

PODNAPONSKI OKIDAČ 24-30VDC, TRENUTNI (0.08S) I SA KRATKIM KAŠNJENJEM (0.2S), ZA 3WA/3WL

Kataloški broj: 3WA9111-0AE02
0 komada u skladištu LogDesign
12.883,00 RSD

NAPONSKI OKIDAČ 208-240VAC/220-250VDC, 5%OP, ZA 3WA/3WL, NIJE ZA KONTINUIRANI RAD

NAPONSKI OKIDAČ 208-240VAC/220-250VDC, 5%OP, ZA 3WA/3WL, NIJE ZA KONTINUIRANI RAD

Kataloški broj: 3WA9111-0AD16
0 komada u skladištu LogDesign
10.832,00 RSD

NAPONSKI OKIDAČ 110-127VAC/110-125VDC, 5%OP, ZA 3WA/3WL, NIJE ZA KONTINUIRANI RAD

NAPONSKI OKIDAČ 110-127VAC/110-125VDC, 5%OP, ZA 3WA/3WL, NIJE ZA KONTINUIRANI RAD

Kataloški broj: 3WA9111-0AD15
0 komada u skladištu LogDesign
10.832,00 RSD

NAPONSKI OKIDAČ 48-60VDC, 5%OP, ZA 3WA/3WL, NIJE ZA KONTINUIRANI RAD

NAPONSKI OKIDAČ 48-60VDC, 5%OP, ZA 3WA/3WL, NIJE ZA KONTINUIRANI RAD

Kataloški broj: 3WA9111-0AD14
0 komada u skladištu LogDesign
10.832,00 RSD

NAPONSKI OKIDAČ 24-30VDC, 5%OP, ZA 3WA/3WL, NIJE ZA KONTINUIRANI RAD

NAPONSKI OKIDAČ 24-30VDC, 5%OP, ZA 3WA/3WL, NIJE ZA KONTINUIRANI RAD

Kataloški broj: 3WA9111-0AD12
0 komada u skladištu LogDesign
10.832,00 RSD

NAPONSKI OKIDAČ 110-127VAC/ 110-125VDC, 100%OP, ZA 3WA/3WL, KONTINUIRANI RAD

NAPONSKI OKIDAČ 110-127VAC/ 110-125VDC, 100%OP, ZA 3WA/3WL, KONTINUIRANI RAD

Kataloški broj: 3WA9111-0AD05
0 komada u skladištu LogDesign
10.832,00 RSD

NAPONSKI OKIDAČ 48-60VDC, 100%OP,  ZA 3WA/3WL, KONTINUIRANI RAD

NAPONSKI OKIDAČ 48-60VDC, 100%OP, ZA 3WA/3WL, KONTINUIRANI RAD

Kataloški broj: 3WA9111-0AD04
0 komada u skladištu LogDesign
10.832,00 RSD

NAPONSKI OKIDAČ 24-30VDC, 100%OP,  ZA 3WA/3WL, KONTINUIRANI RAD

NAPONSKI OKIDAČ 24-30VDC, 100%OP, ZA 3WA/3WL, KONTINUIRANI RAD

Kataloški broj: 3WA9111-0AD02
0 komada u skladištu LogDesign
10.832,00 RSD

ZAŠTITNI POKLOPAC ZA ON/OFF

ZAŠTITNI POKLOPAC ZA ON/OFF

Kataloški broj: 3WL9111-0BA21-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
12.567,00 RSD