• Active filters:
  • ×Bimetali
BIMETALNO RELE 57-75A, 37kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, SAMOSTALNA MONTAŽA

BIMETALNO RELE 57-75A, 37kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, SAMOSTALNA MONTAŽA

Kataloški broj: 3RU2146-4KB1
12 komada u skladištu LogDesign
10.073,00 RSD

BIMETALNO RELE 80-100A, 45KW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, SAMOSTALNA MONTAŽA

BIMETALNO RELE 80-100A, 45KW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, SAMOSTALNA MONTAŽA

Kataloški broj: 3RU2146-4MB1
4 komada u skladištu LogDesign
14.156,00 RSD

BIMETALNO RELE 54-65A, 30kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, SAMOSTALNA MONTAŽA

BIMETALNO RELE 54-65A, 30kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, SAMOSTALNA MONTAŽA

Kataloški broj: 3RU2136-4JB1
2 komada u skladištu LogDesign
10.073,00 RSD

BIMETALNO RELE 4.5-6.3A, 2.2kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S00, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, SAMOSTALNA MONTAŽA

BIMETALNO RELE 4.5-6.3A, 2.2kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S00, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, SAMOSTALNA MONTAŽA

Kataloški broj: 3RU2116-1GB1
2 komada u skladištu LogDesign
4.255,00 RSD

BIMETALNO RELE 80-100A, 45kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 80-100A, 45kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2146-4MB0
0 komada u skladištu LogDesign
12.431,00 RSD

BIMETALNO RELE 70-90A, 45kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 70-90A, 45kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2146-4LB0
0 komada u skladištu LogDesign
9.709,00 RSD

BIMETALNO RELE 57-75A, 37kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 57-75A, 37kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2146-4KB0
0 komada u skladištu LogDesign
8.395,00 RSD

BIMETALNO RELE 45-63A, 30kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 45-63A, 30kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2146-4JB0
0 komada u skladištu LogDesign
8.075,00 RSD

BIMETALNO RELE 36-50A, 22kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 36-50A, 22kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2146-4HB0
0 komada u skladištu LogDesign
8.075,00 RSD

BIMETALNO RELE 28-40A, 18.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 28-40A, 18.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S3, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2146-4FB0
0 komada u skladištu LogDesign
7.487,00 RSD

BIMETALNO RELE 70-80A, 37kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 70-80A, 37kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4RB0
0 komada u skladištu LogDesign
9.664,00 RSD

BIMETALNO RELE 62-73A, 37kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 62-73A, 37kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4KB0
0 komada u skladištu LogDesign
8.348,00 RSD

BIMETALNO RELE 54-65A, 30kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 54-65A, 30kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4JB0
0 komada u skladištu LogDesign
8.348,00 RSD

BIMETALNO RELE 47-57A, 30kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 47-57A, 30kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4QB0
0 komada u skladištu LogDesign
8.348,00 RSD

BIMETALNO RELE 40-50A, 22kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 40-50A, 22kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4HB0
0 komada u skladištu LogDesign
8.348,00 RSD

BIMETALNO RELE 36-45A, 22kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 36-45A, 22kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4GB0
0 komada u skladištu LogDesign
7.034,00 RSD

BIMETALNO RELE 28-40A, 18.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 28-40A, 18.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4FB0
0 komada u skladištu LogDesign
6.079,00 RSD

BIMETALNO RELE 22-32A, 15kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 22-32A, 15kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4EB0
0 komada u skladištu LogDesign
6.079,00 RSD

BIMETALNO RELE 18-25A, 11kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 18-25A, 11kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4DB0
0 komada u skladištu LogDesign
4.356,00 RSD

BIMETALNO RELE 14-20A, 7.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 14-20A, 7.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4BB0
0 komada u skladištu LogDesign
4.356,00 RSD

BIMETALNO RELE 11-16A, 7.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 11-16A, 7.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-4AB0
0 komada u skladištu LogDesign
4.356,00 RSD

BIMETALNO RELE 9-12.5A, 5.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 9-12.5A, 5.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-1KB0
0 komada u skladištu LogDesign
4.356,00 RSD

BIMETALNO RELE 7-10A, 4kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 7-10A, 4kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-1JB0
0 komada u skladištu LogDesign
4.356,00 RSD

BIMETALNO RELE 5.5-8A, 3kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 5.5-8A, 3kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S2, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2136-1HB0
0 komada u skladištu LogDesign
4.356,00 RSD

BIMETALNO RELE 34-40A, 18.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 34-40A, 18.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2126-4FB0
0 komada u skladištu LogDesign
5.489,00 RSD

BIMETALNO RELE 30-36A, 18.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 30-36A, 18.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2126-4PB0
0 komada u skladištu LogDesign
5.489,00 RSD

BIMETALNO RELE 27-32A, 15kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 27-32A, 15kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2126-4EB0
0 komada u skladištu LogDesign
5.489,00 RSD

BIMETALNO RELE 23-28A, 15kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 23-28A, 15kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2126-4NB0
0 komada u skladištu LogDesign
5.489,00 RSD

BIMETALNO RELE 20-25A, 11kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 20-25A, 11kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2126-4DB0
0 komada u skladištu LogDesign
3.580,00 RSD

BIMETALNO RELE 17-22A, 11kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 17-22A, 11kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2126-4CB0
0 komada u skladištu LogDesign
3.580,00 RSD

BIMETALNO RELE 14-20A, 7.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 14-20A, 7.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2126-4BB0
0 komada u skladištu LogDesign
3.580,00 RSD

BIMETALNO RELE 11-16A, 7.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

BIMETALNO RELE 11-16A, 7.5kW, 1NO+1NC, TERMIČKI, ZAŠTITA MOTORA, VEL.S0, RUČNI I AUTOMATSKI RESET, MONTAŽA NA KONTAKTOR

Kataloški broj: 3RU2126-4AB0
0 komada u skladištu LogDesign
3.580,00 RSD