1-0-2 prekidači

  • Active filters:
  • ×1-0-2 prekidači
1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1600A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1600A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0454-0RE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
501.353,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1250A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1250A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0452-0RE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
416.171,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1000A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1000A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0450-0RE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
280.855,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1600A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1600A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0354-0RE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
418.605,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1250A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1250A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0352-0RE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
347.053,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1000A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 1000A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.5, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0350-0RE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
235.100,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 800A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 800A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0448-0QE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
151.866,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 630A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 630A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0446-0QE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
120.227,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 500A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 500A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0444-0QE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
112.926,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 800A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 800A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0348-0QE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
128.015,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 630A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 630A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0346-0QE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
100.271,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 500A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 500A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.4, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0344-0QE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
93.456,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 400A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 400A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0442-0PE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
87.615,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 315A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 315A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0440-0PE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
72.526,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 250A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 250A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0438-0PE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
63.764,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 200A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 200A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0436-0PE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
49.649,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 400A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 400A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0342-0PE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
71.552,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 315A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 315A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0340-0PE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
60.844,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 250A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 250A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0338-0PE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
52.082,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 200A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 200A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU, VEL.3, BEZ RUČKE, FLAT TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0336-0PE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
40.595,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 160A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 160A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0434-2NE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
32.077,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 125A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 125A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0432-2NE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
28.767,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 100A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 100A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0430-2NE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
22.829,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 80A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 80A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0428-2NE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
16.939,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 160A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 160A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0334-2NE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
25.457,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 125A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 125A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0332-2NE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
22.829,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 100A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 100A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0330-2NE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
18.350,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 80A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 80A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.2, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0328-2NE00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
13.678,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 63A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.1, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 63A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.1, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0426-2ME00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
13.678,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 32A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.1, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 32A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.1, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0422-2ME00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
13.094,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 16A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.1, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 16A, 4P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.1, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0416-2ME00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
11.731,00 RSD

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 63A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.1, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

1-0-2 PREKIDAČ, MOTORIZOVAN, RUČNO UPRAVLJANJE, 63A, 3P, 415VAC, NA MONTAŽNU PLOČU I DIN ŠINU, VEL.1, BEZ RUČKE, BOX TERMINAL

Kataloški broj: 3KC0326-2ME00-0AA0
0 komada u skladištu LogDesign
11.098,00 RSD