Projektovanje i BIM

Log Design je 2014. godine usvojio BIM platformu (Revit) kao interni standard u projektovanju instalacija jake i slabe struje. Sa ponosom ističemo da u svom “workflow“ u segmentu projektovanja koristimo punu snagu softvera i alata BIM platforme.

Svojim klijentima i partnerima u segmentu projektovanja obezbeđujemo:

  • „clash free“ projekte za instalacije jake i slabe struje
  • sve elemente sistema jake i slabe struje u Revit modelu
  • električne konekcije u okviru Revit modela
  • Level of Development (LOD) 300,400,500
  • struktuiranu bazu podataka u okviru Revit modela za dalje korišćenje u softverima i alatima za proračune, dimenzionisanje opreme i formiranje predmera

Permanentni lični i zajednički stručni razvoj doneo nam je zavidan broj ličnih i licenci pravnog lica:

  • veliki broj zaposlenih poseduje licence IKS 350,353,450,453
  • Log Design poseduje licence MUP u oblasti zaštite od požara (B1-B6) i u oblasti planiranja, projektovanja i izvođenja sistema tehničke zaštite (STZ) – LT1, LT2

Naše reference

Pogledajte sve projekte