Log Design d.o.o. je sa partnerskom firmom Energotehnika Južna Bačka d.o.o. potpisao ugovor za projektovanje instalacija jake i slabe struje za projekat Otpepeljivanja u TENT A (AHS - Ash Handling System). Na taj način smo postali deo prestižnog i izazovnog projekta za koji je Naručilac poklonio poverenje konzorcijumu firmi Rudi iz Trbovlja (Slovenija), MVM EGI iz Budimpešte (Mađarska), Millenium Team d.o.o. iz Beograda i Energotehnika Južna Bačka d.o.o. iz Novog Sada.
Za potrebe ovog projekta Log Design d.o.o. će izraditi sledeće faze projekta - Idejno rešenje (IDR), Idejni projekat (IDP), Projekat za građevinsku dozvolu (PGD), Projekat za izvođenje (PZI) i Projekat izvedenog objekta (PIO). Planirani vremenski rok za izradu predmetne dokumentacije je godinu dana.

Podeli sa prijateljima