MTU Maintanace Serbia d.o.o. je dodelio Log Design d.o.o. ugovor za projektovanje i izgradnju fotonaponske elektrane, po sistemu "ključ u ruke", na krovu njihove fabrike u Novoj Pazovi. Ugovorena snaga fotonaponske elektrane je 1.14 MWp i planirano je postavljanje ukupno 2054 fotonaponska panela na odgovarajuću konstrukciju za nošenje panela.
Sa zadovoljstvom se hvatamo u koštac sa ovim izazovnim projektom koji smo u obavezi da izvedemo u roku od 100 dana.

Podeli sa prijateljima