Log Design d.o.o. je nakon uspešno sprovedene procedure pripreme i provere sopstvenog sistema upravljanja, ishodovao sertifikate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Gore navedeni sertifikati su rezultat naše tendencije da unapredimo sopstveni sistem upravljanja kompanijom i poboljšamo efikasnost pomoću jasno i nedvosmisleno uspostavljenih procedura. 
Zajedno sa predstavnicima ISOQAR sertifikacionog tela, prošli smo sve procedure i sagledali sve mane i vrline sopstvenog sistema upravljanja.
Ishodovasni sertifikati nas obavezuju na stalan napredak i dosledno sprovođenje sertifikovanih internacionalnih normi.

Podeli sa prijateljima