Krajem Oktobra ove godine pustili smo u rad fotonaponsku elektranu instalisane snage 1.137kWp na krovu objekta MTU Maintenance Serbia u Novoj Pazovi.
Projekat smo ugovorili i realizovali po principu "ključ u ruke".
Neke od brojki karakteristične za ovaj projekat su:
  • Instalisana snaga FNE: 1.137 kWp
  • 2054 kom. FN panela HT-SAAE HT18X T 555W
  • ISOTEC D13 konstrukcija za nošenje FN panela
  • 12 kom. FN invertora Sungrow (SG110CX and SG50CX-P2)
  • 5 kom. AC razvodnih ormara sa Siemens opremom
  • 9 kom. DC razvodnih ormara opremljenih Siemens odvodnicima prenapona i rastavljačima sa osiguračem

Podeli sa prijateljima