Univerzitetska dečija bolnica "Tiršova 2"

Beograd, Srbija

Univerzitetska dečija bolnica

Opšte informacije:

 • Univerzitetska dečija bolnica "Tiršova 2", Beograd, Srbija
 • Investitor: MUJU, Republika Srbija
 • Partner: Conventus Consultants d.o.o.

Opis:

 • Površina: cca 67.000 m²
 • 11 etaža
 • Preko 4.000 m² operacionih sala i intenzivne nege
 • Jednovremena snaga na pragu objekta od 5 MW
 • Transformatorska stanica 3×2500 kVA
 • Dva DG generatora snage 1250 kVA
 • Medicinski transformatori 10kVA, kontrolnici izolacije za IT napajanje sistema operacionih sala i intenzivne nege

Naš obim isporuke:

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) i projekat za izvođenje (PZI):

Projekat transformatorske stanice

Projekat instalacija jake struje:
 • NN napajanje - kablovi i kablovske trase
 • Osvetljenje
 • Protivpanično i evakuaciono osvetljenje
 • Instalacije priključnica i kablovskih izvoda
 • Instalacije napajanja tehnoloških potrošača
 • Instalacije medicinske tehnologije
 • Uzemljenje, instalacije zaštite od atmosferskog pražnjenja i ekvipotencijalizacija
 • Instalacije EMP i BMS
Instalacije sistema slabe struje (ELV)
 • Sistem za dojavu požara
 • Sistem kontrole pristupa
 • Strukturirani kablovski sistem
 • Sistem detekcije gasa
 • Sistem ozvučenja
 • Sistem za video nadzor (CCTV)
 • Interfonski sistem
 • Wi-Fi sistem
 • IP TV i telefoni
 • Sistem digitalnog obeležavanja
 • Konferencijski sistem
 • SOS system

BIM - REVIT - LOD 300