KVH - Kassenärztliche vereinigung Hamburg

Hamburg, Nemačka

KVH - Kassenärztliche vereinigung Hamburg
Zgrada KVH će biti moderna poslovna zgrada sa 8 spratova (2 podzemna i 6 nadzemnih nivoa).

Opšte informacije

 • KVH - Kassenärztliche Vereinigung Hamburg, Nemačka
 • Izvođač: M&P group GmbH, Hamburg, Nemačka
 • Površina: približno 24.000 m²

Opis:

 • Moderna poslovna zgrada
 • Sedište zdravstvenog osiguranja

Naš obim isporuke:

Modelovanje i projektovanje za Projekat za izvođenje (LPH 5):
Projekat transformatorske stanice
Projekat instalacija jake struje (440):
 • Glavno napajanje niskog napona - kablovi i kablovske trase
 • Osvetljenje
 • Protivpanično i evakuaciono osvetljenje
 • Instalacije priključnica i kablovskih izvoda
 • Instalacije napajanja tehnoloških potrošača
 • Instalacije medicinske tehnologije
 •  Uzemljenje, instalacije zaštite od atmosferskog pražnjenja i ekvipotencijalizacije

Projekat instalacija slabe struje (450):
 • Sistem za dojavu požara
 • Sistem za video nadzor (CCTV)
 • Sistem kontrole pristupa
 • Strukturirani kablovski sistem
 • Sistem ozvučenja
 • Sistem detekcije provala
BIM - Revit LOD 300