Universität Hamburg - MIN-fakultät

Hamburg, Nemačka

Universität Hamburg - MIN-fakultät
Sa preko 40.000 studenata, Univerzitet Hamburg je najveći Univerzitet u gradu Hamburgu, najveća istraživačka i obrazovna institucija na severu Nemačke i jedan od najvećih Univerziteta u Nemačkoj. Sedište Univerziteta je u okrugu Rotherbaum od njegovog osnivanja 1919. godine. Univerzitet je podeljen u osam fakulteta koji nude 170 programa studija.

Opšte informacije:

 • Universität Hamburg - MIN-Fakultät, Nemačka
 • Izvođač: M&P group GmbH, Hamburg, Nemačka
 • Površina: oko 50.000 m², 8 spratova

Opis:

 • Transformatorska stanica 10/0,4 kV, 4x1600kVA
 • 4 transformatora nazivne snage po 1600kVA, instalisana snaga 6,4 MVA
 • Dizel agregati: oko 3 MVA ukupno

Naš obim isporuke:

Modelovanje i projektovanje Projekta za izvođenje (LPH 5):

Projekat transformatorske stanice

Projekat instalacija jake struje (440):
 • SN i NN napajanje – kablovi i kablovski trase
 • Instalacije osvetljenja
 • KNX (EIB) instalacije
 • Instalacije priključnica i kablovskih izvoda
 • Instalacije zaštite od atmosferskih pražnjenja, uzemljenja i ekvipotencijalizacije
Projekat instalacija slabe struje (450):
 • Sistem za dojavu požara
 • Sistem video nadzora (CCTV)
 • Sistem kontrole pristupa
 • Strukturisani sistem kabliranja
 • Bežični prenos podataka - WIFI
 • Sistem javnog ozvučenja
 • Sistem ozvučenja
 • Sistem interfona
 • Sistem za hitne pozive
 • KGR 451, 456, 454, 457, 459, 452

BIM - REVIT - LOD 400