Radarska stanica "Besna Kobila"

Vranje, Srbija

Radarska stanica
Projekat izgradnje nove radarske stanice "Besna Kobila" deo je strategije Vazdušne kontrole Srbije i Crne Gore u predstojećem periodu i sprovodi se kako bi se trajno prevazišli problemi kontrole vazdušnog saobraćaja u jugoistočnom delu Srbije i ruta prema aerodromima Sofija i Skoplje.

Opšte informacije:

 • Radarska stanica "Besna Kobila", Vranje, Srbija
 • Investitor: Vazdušne usluge Srbije i Crne Gore (SMATSA), Beograd, Srbija
 • Površina: oko 1.000 m²

Opis:

 • SMATSA
 • Napajanje srednjeg napona (MV) - 7km (6kV)
 • Transformatorska podstanica 10/0,4 kV, 1x630 kVA
 • Kasetni razvodi NN rasklopni blokovi
 • Dizel generator: 0,4 MVA
 • Besprekidno napajanje (UPS): 60 kVA

Naš obim isporuke:

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) i Projekat za izvođenje (PZI)

Projekat transformatorske stanice (Siemens)

Projekat instalacija jake struje:

 • NN napajanje - sabirnice, kabli i kablovske korpe
 • Osvetljenje (Philips)
 • Instalacije priključnica i kablovskih izvodau
 • Instalacije uzemljenja, zaštite od atmosferskog pražnjenja i ekvipotencijalizacije
 • Instalacije EMP i BMS

Projekat instalacija slabe struje:
 • Sistem za dojavu požara
 • Sistem video nadzora (Axis)
 • Sistem kontrole pristupa (Software House)
 • Sistem za detekciju provale (Pyronix)
 • Strukturirani kablovski sistem
 • Bežični prenos podataka - WIFI
 • Antenski system