Aerodrom Nikola Tesla Beograd - AGL (Airfield ground lighting)

Napajanje sistema AGL (Airfield ground lighting), 2022-2023.

Aerodrom Nikola Tesla Beograd - AGL (Airfield ground lighting)
Log Design d.o.o. je učestvovao u zahtevnom projektu napajanja sistema osvetljenja piste AGL (Airfield ground lighting) na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu.Naš obim isporuke je bio dizajniranje i isporuka dva NN rasklopna bloka, NN rasklopni blok u transformatorskoj stanici TS-AGL i NN rasklopni blok za napajanje regulatora konstantne jednosmerne struje (DC) za svetiljke sistema AGL. Najveći izazov je bilo obezbeđenje maksimalne raspoloživosti napajanja u svim potencijalnim scenarijima.

Lokacija
  • Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Opis
  • Logstrup system Omega, u skladu sa IEC 61439-1&2
  • NN rasklopni blok u transformatorskoj stanici, 1150A, 66kA, forma separacije opreme 3b
  • NN rasklopni blok za napajanje regulatora konstantne jednosmerne struje, 800A, 50kA, forma separacije opreme 2b
  • Ukupno 10 polja
  • Ugrađena Siemens NN oprema- 8 ACB-ova, 45 MCCB-ova tipa 3VA, 39 dvopolnih MCCB-ova tipa 3VA