Ikea retail park, AVA park

Beograd, Srbija

Ikea retail park, AVA park

Opšte informacije:

 • IKEA RETAIL PARK BEOGRAD
 • Investitor: IKEA Srbija d.o.o.
 • Partner: D.A. Dizajnarhitektura d.o.o., Beograd

Opis:

 • Površina: oko 50.000 m²
 • Maloprodajni objekti dizajnerske odeće, tržni centar, brza hrana
 • Kompleks se sastoji od 7 zgrada
 • Infrastruktura za potrebe kompleksa urađena u programu REVIT (kablovski rovovi, kablovska kanalizacija, spoljašnje osvetljenje, punjači automobila)
 • 2 transformatorske stanice 10/0,4 kV: 4x1600kVA i 2x1600kVA

Naš obim isporuke:

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) i Projekat za izvođenje (PZI):

Projekat transformatorske stanice

Projekat instalacija jake struje:
 • Infrastruktura - kablovski rovovi, kablovska kanalizacija, spoljašnje osvetljenje, punjači automobila
 • Osvetljenje
 • Protivpanično i evakuaciono osvetljenje
 • Instalacije priključnica i kablovskih izvoda
 • Instalacije napajanja tehnoloških potrošača
 • Instalacije medicinske tehnologije
 • Uzemljenje, instalacije zaštite od atmosferskog pražnjenja i ekvipotencijalizacije
 • Instalacije EMP i BMS
Instalacije sistema slabe struje (ELV)::
 • Infrastruktura - razvod cevi, kablovske kanalizacije, trase optičkih kablova
 • Sistem za dojavu požara
 • Sistem kontrole pristupa
 • Strukturirani kablovski sistem
 • Sistem ozvučenja
 • Sistem za video nadzor (CCTV)
 • Interfonski sistem
 • Wi-Fi sistem
 • Sistem digitalnog oglašavanja
 • Sistem brojanja posetilaca

BIM - REVIT - LOD 400