Hotel Grand

Kopaonik, Srbija

Hotel Grand

Opšte informacije:

 • Hotel Grand, Kopaonik, Srbija
 • Investitor: MK MOUNTAIN RESORT D.O.O. Prostorije hotela Grand, 36354 Kopaonik
 • Partner: ARTECON d.o.o. ul. Mijačka 4, Beograd, Srbija

Istaknuto:

 • Površina: oko 13.000 m²
 • Projekat se sastoji iz 2 dela, prvi deo je proširenje zgrade sa apartmanima od oko 7000 m², a drugi deo je podzemna garaža od oko 6000 m²

Naš rad:

 • Izrada konstrukcionog projekta za:
 • Nisko-naponski dizajn:
 • Glavno niskonaponsko napajanje – kablovi i kablovski kanali
 • Instalacije osvetljenja
 • Instalacije priključnica i kablovskih izvoda
 • Instalacije zaštite od atmosferskih pražnjenja
 • Instalacije niskonaponskih električnih sistema
 • Sistem za dojavu požara
 • Sistem kontrole pristupa
 • SKS
 • Sistem za detekciju gasa
 • Sistem ozvučenja
 • Sistem video nadzora
 • Sistem interfona
 • WiFi sistem
 • Sistem za zaključavanje hotela