Galenika – farmaceutska fabrika

Beograd, Srbija

Galenika – farmaceutska fabrika

Opšte informacije:

 • GALENIKA – FARMACEUTSKA FABRIKA, Beograd, Srbija
 • Investitor: GALENIKA a.d. Beograd, Batajnički drum bb, Zemun, Beograd
 • Partner: BWK ENGINEERS doo

Istaknuto:

 • Površina: oko 14.560 m²
 • Transformatorska podstanica 10/0,4 kV, 2x2000 kVA
 • 2 transformatora, instalisana snaga 4 MVA
 • 2x dizel generator: 1.825 MVA i 1.675 MVA
 • Čiste prostorije
 • Zgrada izgrađena 1990-ih, sada je završena renovacija I finalzacija

Naš rad:

Izrada konstrukcionog projekta za:
 • Transformatorsku podstanicu
 • Nisko-naponski dizajn:
 • Glavno niskonaponsko napajanje – kablovi i kablovski kanali
 • Instalacije osvetljenja
 • Instalacije priključnica i kablovskih izvoda
 • Instalacije zaštite od atmosferskih pražnjenja
 • Instalacije niskonaponskih električnih Sistema:
 • Sistem za dojavu požara
 • Sistem kontrole pristupa
 • SKS
 • Sistem za detekciju gasa
 • Sistem za ozvučenje
 • Sistem video nadzora
 • Sistem interfona
 • WiFi sistem
 • Air-lock system