Bolnica u Talinu (Estonija)

Talin, Estonija

Bolnica u Talinu (Estonija)
Opšte informacije:
 • Bolnica u Talinu, Talin, Estonija
 • Partner: ATI PROJECT d.o.o.
Opis:
 • Površina: cca 200.000 m²
 • 10 etaža, 4 kule
 • Preko 10.000 m² operacionih sala i intenzivne nege
 • Jednovremena snaga na pragu objekta od 15 MW
Naš obim isporuke:
 • Idejni projekat (Preliminary design):

Projekat transformatorske stanice

Projekat instalacija jake struje:
 • NN napajanje - kablovi i kablovske trase
 • Osvetljenje
 • Protivpanično i evakuaciono osvetljenje
 • Instalacije priključnica i kablovskih izvoda
 • Instalacije napajanja tehnoloških potrošača
 • Instalacije medicinske tehnologije
 • Uzemljenje, instalacije zaštite od atmosferskog pražnjenja i ekvipotencijalizacija
 • Instalacije EMP i BMS
Instalacije sistema slabe struje (ELV)
 • Sistem za dojavu požara
 • Sistem kontrole pristupa
 • Strukturirani kablovski sistem
 • Sistem detekcije gasa
 • Sistem ozvučenja
 • Sistem za video nadzor (CCTV)
 • Interfonski sistem
 • Wi-Fi sistem
 • IP TV i telefoni
 • Sistem digitalnog obeležavanja
 • SOS system
BIM - REVIT - LOD 300